Tin tức

Căn hộ chưa có sổ hồng nhập hộ khẩu được không?

Trên thực tế vẫn có nhiều người chưa rõ về vấn đề sổ hồng và hộ khẩu, muốn nhập hộ khẩu nhưng chưa được cấp sổ hồng thì phải làm sao? Làm hộ khẩu khi chưa có sổ hồng thì có được hay không? 

Ảnh: Căn hộ chưa có sổ hồng nhập hộ khẩu được không?

Điều kiện để đăng ký thường trú

Theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, điều kiện để đăng ký thường trú là: Có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình hoặc được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý (nếu không có nhà thuộc sở hữu của mình).

Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP thì hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán được coi là giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân.

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

Theo Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (trong đó có thông tin về nhà ở) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chung cư.

- Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở để bán.

- Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận - tặng - cho, thừa kế…

Do đó, trường hợp căn hộ chưa được cấp sổ hồng nhưng người mua có hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã được bàn giao nhà ở, đã nhận nhà để ở thì vẫn được đăng ký thường trú bình thường, không phải đợi có sổ hồng.

(Nguồn tổng hợp - nhapho.net.vn chỉnh sửa)

quảng cáo
Tags:
Không có tag
Tin tức mới nhất